Hướng dẫn cài WebServer cho VPS Gator

6/22/2011
Hello anh em, lại là nil siu nhưn đây
Đặt cái tít hơi máu lửa tí, còn về TUT sắp viết đúng ra nên là: Hướng dẫn cài WebServer cho CentOS

Âu cơ chiến thâu (mình dùng ngôn từ hơi bựa, anh em thông cảm nhé chat shout box riết đâm ra ngày càng hâm )

0. Dùng Putty log in vào VPS

Hôm bữa viết 2 TUT cài GUI+VNC Server mà quên nói cách dùng lệnh nhanh trong Putty (cho anh em nào chưa biết). Anh em copy dòng lệnh ở ngoài, sau đó trong cửa sổ SSH Client màu đen click chuột phải 1 lần là lệnh đã được dán vào, khỏi mất công đánh từng chữ. Password cũng vậy cho lẹ (password thì copy paste xong ko thấy gì vì bảo mật, enter cái là biết ngay đã paste vào chưa)

1. Cài Apache
Code:
yum install httpd httpd-devel
Folder chạy web trên VPS là: /var/www/html

(nghĩa là khi truy cập bằng IP vps thì nó sẽ load đồ chơi trong folder html)

2. Cài PHP
Code:
yum install php php-devel php-mysql
3. Cài MySQL
Code:
yum install mysql mysql-server mysql-devel
4. Đưa đồ chơi vào hoạt động
Code:
/etc/init.d/httpd start
/etc/init.d/mysqld start
(line 1 là run apache, line 2 là run mysql)

Bổ sung thêm autostart mỗi khi server bị khởi động lại
Code:
chkconfig httpd on
chkconfig mysqld on
THE END!
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments