Xóa bỏ hoặc ẩn Navbar

8/01/2011

Thanh Navbar hay gọi là thanh điều hướng, hiển thị ngay đầu trang Blog bao gồm các nhiều chức năng thường dùng, rất tiện lợi cho người sử dụng cũng như người xem Blog. tuy nhiên trong một số trường hợp, bạn muốn gỡ bỏ hoặc ẩn thanh này đi ( Chẳng hạn cho nó đẹp mắt, nhìn chuyên nghiệp hơn ), chúng ta có thể gỡ bỏ nó theo cách sau:1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển:
Có thể chọn đăng nhập bằng cách Click đăng nhập ngay trên thanh Navbar.

2. Vào mục Thiết kế
3. Vào mục Chỉnh sửa HTML


Bạn nên Tải xuống bản mẫu hiện tại để có sai xót có thể phục hồi


Tìm ]]></b:skin> và dán trước nó đoạn mã :

#navbar {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments