Hướng dẫn cài đặt xtalk cho ucenter home

6/21/2012
Các bước cài đặt xtalk cho mạng xã hội uchome


Nếu bạn cài đặt các phiên bản cũ của Xtalk chat plug-in, xin vui lòng tham khảo quy trình sau để hoàn thành các hoạt động nâng cấp:


1, tải về phiên bản mới Xtalk trò chuyện plug-in cài đặt gói, và truy vấn các trang web gốc Appkey và truyền thông trọng điểm dự phòng
   a) Tải về gói cài đặt:   http://xtalk.cn/download.php
   b) Site Admin Đăng nhập Địa chỉ: http://xtalk.cn/apply.php
   
2, gỡ bỏ cài đặt các plug lớn tuổi trò chuyện Xtalk
   a) Sử dụng các quản trị hệ thống Logged Powered ucenter home
   b) truy cập vào gỡ bỏ cài đặt địa chỉ để hoàn tất việc gỡ bỏ cài đặt
       Truy cập theo địa chỉ: http://tên miền/thư mục chứa source uchome/xtalk/uninstall.php
   Mô tả: quá trình gỡ bỏ cài đặt này không ảnh hưởng đến dữ liệu trang web, hãy yên tâm rằng các hoạt động website vẫn bình thường.
3, giải nén tải lên các trò chuyện cắm Xtalk mới
  
   Giải nén xtalk sau đó tải lên thư mục gốc cài đặt trong uchome
4, chạy Xtalk plug-in cài đặt để hoàn tất việc cài đặt!
   Truy cập địa chỉ:     http://tên miền/ thư mục chứa source uchome/xtalk/install/ index.php
   Mô tả: Quá trình cài đặt cần phải nhập vào Appkey truy vấn và để có được Appkey bạn vào địa chỉ http://www.xtalk.cn/applyDev.php Đăng ký 1 tài khoản sau đó Get Appkey nhé.
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments