Hướng dẫn làm background tĩnh cho website css

7/12/2012
Chỉ cần thêm đoạn code sau vào file css của website là bạn đã có 1 background tĩnh rồi đó

body{
    background-attachment:fixed;
    background-image: url('../images/bg-web.jpg');
    background-position: center top;
    background-repeat: repeat;
}
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments