Đăng ký domain pzo

8/12/2011
Buớc 1:
Chuẩn bị vât tư, thiết bị :
- Sock (loại nào cũng đuợc, nhanh 1 chút cho suớng )
- Ccn (live khoảng 2 day là domain sống lâu hơn, đừng hỏi vì sao )
- lấy 2 thank vào view con ccn
Buớc 2:
Tiến hành thì công:
- vào đây:
Trích dẫn
http://www.networksolutions.com/
-Bắt đầu điền trong form active:
+ firt name, last name : là tên thằng chủ đầu tư nhé ( chủ thẻ ấy mà)
+ Date of licensure: tuơng ứng với ngày tháng của dòng Created On: khi who.is nhé
+ Type of fofession: tuơng ứng với dòng Registration Type khi who tức là điền SecondLevelResolving ấy mà
+ COntry: chọn theo CC thui
+Lisenning Auth: tương ứng với dòng Registrant Name khi who (nói thế thui chứ để tên mình cũng chả sao)
+ Lisense number: tuơng ứng với cái này Registrant ID:43836207-NSI
+ Dòng cuối cùng : ghi j thì ghi
- Đợi 4-6 h bọn nó active thui

Buớc 4:
Đưa công trình vào sử dụng:
- Khi đã active xong, log in vào acc change DNS, info Việt. Mà ko để thế dùng cũng đuợc nó có chức nằng như every DNS ấy mà

Leech có chọn lọc
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments