Tạo chữ chìm chữ nổi trong photoshop

8/14/2011
]1)Mở một File ảnh

2) Dùng công cụ text để dỗ một chữ bất kì bạn muốn. Màu của chữ là màu trắng(#ffffff) Nếu bạn muốn nét chữ to hơn thì dùng hiệu ứng Stroke

3) Vào Layer – Layer Style- Bevel and Emboss thiết lập các thông số như sau:

4) Trong bảng Layer giảm fill xuống còn 0%
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments