Chèn logo vào video

8/19/2011

Phần 1 Chèn Logo với VirtualDub

I. Nguyên Liệu:

1. Phần mềm VirtualDub 1.9.10
http://www.mediafire.com/?kmg92pkrzyv5io9 

2. Logo có nền đen như thế này


Các bạn chú ý thiết kế Logo phải có nền đen như thế này mới đc và định dạng của Logo này là *BMP
II. Thực Hiện

B1:Các bạn mở chương trình VirtualDub lên
B2: bạn mở video lên

Bạn nhấn Video---> Filter (Ctrl + F)

Làm như hình dưới, Chọn Add


Chọn mục Logo

Chọn file Logo của bạn rồi Stick vào tất cả các ô đã đánh dấu bên dưới.

Trong đó:
Justification : Chọn vị trí đặt logo
X offset : dịch ngang
Y offset : dịch lên xuống
Nhấn Show Preview để xem kết quả

 
 
Phần 2 Add Logo bằng Megui
I. Nguyên Liệu

1. Phần mềm MeGui
 2. Avisynth
3. Logo có nền đen như thế này

Các bạn chú ý thiết kế Logo phải có nền đen như thế này mới đc và định dạng của Logo này là *BMP
Phần II. Thực Hiện

Mở chương trình MeGUI lên
Vào Tool--->AVS Script CreatorImport VideoTiếp theo bạn tìm đến chỗ lưu File AVS để sửa
File AVS sẽ nằm ở thư mục chứa Video gốc
Chúng ta sẽ sử dụng đến đoạn Code này:
logo = ImageSource("E:đường dẫn file ảnh").ConvertToRGB32
mask_clip = Mask(logo, logo.GreyScale.Levels(0, 1, 75, 0, 255))
Overlay(logo, mask=ShowAlpha(mask_clip), y=0, x=0, mode="blend", opacity=100)
 
Chú ý: Chỗ y=0, x=0 là tọa độ đặt logo bạn có thể thay thế con số khác
Ví dụ:
logo = ImageSource("F:\Tut add logo\Logo Film.bmp").ConvertToRGB32
mask_clip = Mask(logo, logo.GreyScale.Levels(0, 1, 75, 0, 255))
Overlay(logo, mask=ShowAlpha(mask_clip), y=0, x=0, mode="blend", opacity=100)
 Ta sẽ đc như thế này


Kết quả

   
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments